AUTOMATDOSERING

Här är några bilder på doserings-installationer.
Det viktigaste med automatdosering är:
  1. Att man kör ut minimal mängd tvättmedel i våra vattendrag. Ingen överdosering med denna typ av installation.
  2. Att man sparar mängder av kartonger och nedskräpning i tvättstugorna, det blir rent i tvättstugan.
  3. Att man fördubblar livslängden på maskinerna med automatdosering.