Partners

SCR - Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation

Färska siffror från SCB visar att campingsemestern står stark som svenska folkets semesterfavorit trots det dåliga sommarvädret förra året.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar.

Whirlpool

Whirlpool Corporation är världens största producent av vitvaror. Vi arbetar på ett sätt som möjliggör avkastning till våra aktieägare samtidigt som stor fokus läggs på samhälle och miljö. Whirlpool erbjuder produkter anpassade för varje unik marknad och har lokala serviceorganisationer med styrkan och fördelen av att ha en global organisation i ryggen

Kylma AB

Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar och levererar kyl- och värmepumpsaggregat till kyl- och värmepumpsbranschen, med försäljning och hämtlager på sju orter.Kylma lagerhåller kompressorer, kondensorer, förångare, köldmedium, expansionsventiler, serviceutrustning och allt annat som är nödvändigt för komfortkyla, kommersiell och industriell kyla.

 

Kontakta oss

Fyll i alla obligatoriska fält.